Schlachtung Opel Omega A 3.O Caravan z.B.Euro2 Kaltlaufregler!

  • Schlachte Opel Omega A 3.0E Schalter Caravan z.B.:Euro2 Kaltlaufregler f. 40Euro,alle Teile verfügbar außer Zyldkpf. u.Benzinpumpe.Bei Intresse Pn an mich.Mc Klusky.