Teiletaxi Stuttgart -> Basel / Basel -> Stuttgart 26.09.09

  • Start am 26ten morgens in ditzingen (Ludwigsburg bei stuttgart). Ankunft inDiepflingen (30 km nach Basel)
    Abends bzw. nachmittags zurück.


    Bei interesse PN oder mail